Afval recycleren is goed, hergebruik van goederen nog beter, afval vermijden top

Afvalpreventie

Om leren over afval interactief te maken, organiseert Verko voor scholen en verenigingen bezoeken op de bedrijfssite in Appels en verleent onze organisatie haar medewerking aan workshops over afval op school. Organisaties kunnen bij Verko ook gratis publicaties verkrijgen en educatief materiaal in de vorm van sorteerspelen ontlenen.

Klik op een van onderstaande items voor meer informatie:

Bedrijfsbezoeken

In het kader van de veiligheidsmaatregelen voor Covid-19 gaan er in 2020 geen bedrijfsbezoeken door.
Interesse voor een bezoek in 2021? Vul dan het het online formulier in. We contacteren je begin 2021 voor verdere afspraken.

Verko biedt scholen, verenigingen en organisaties de gelegenheid om tijdens een bezoek op de bedrijfssite in Appels kennis te maken met de evolutie in de afvalsector: van het storten van afval, over het verbranden en recycleren, tot het hergebruik via de kringloopwinkel.

Praktisch

  • Vraag een gratis bezoek aan via het online formulier. 
  • De rondleidingen vinden plaats tijdens de werkuren. Je kan kiezen tussen een bezoek van anderhalf uur of één uur.
  • Per rondleiding is er een limiet van 25 deelnemers.
  • Je ontvangt een e-mail ter bevestiging van de afspraak en een veiligheidsfiche met richtlijnen.

Aandachtspunten

  • Neem vooraf de richtlijnen op de veiligheidsfiche door met de deelnemers.
  • Voorzie aangepast schoeisel dat tegen een vuiltje kan (rubberlaarzen of oude schoenen) en indien nodig regenkledij.

Bereikbaarheid

De kantoren van Verko bevinden zich aan de Bevrijdingslaan nr. 201 te 9200 Appels-Dendermonde.
Onze site is goed bereikbaar via het busvervoer van De Lijn.

Milieuzorg op school (MOS)

Aangezien ons bedrijf erkend is als MOS-schakel kan je school gratis gebruikmaken van het busvervoer van De Lijn op de dag van het geplande bedrijfsbezoek. Vraag een gratis MOS-buspas aan.