Onze projecten en uw sorteerinspanningen in woord en beeld

Publicaties

Op 8 mei 2014 keurde de Algemene Vergadering van Verko het beleidsplan voor de periode 2014-2018 goed. Het ondernemingsplan steunt op 7 pijlers en beschrijft de concrete projecten waarmee de intercommunale de komende jaren het afvalbeleid waarvoor de gemeenten hun verantwoordelijkheid aan Verko hebben overgedragen, zal uitvoeren.

Download het beleidsplan 2014-2018: Pijlers van een sterke intercommunale als garantie voor een duurzame en gezonde regio.