Beleid Verko steunt op milieuverantwoord beheer van afvalstoffen

Over Verko

Directie

De directie van Verko is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van de organisatie.

Waarnemend algemeen directeur en Afdelingshoofd Financiën, Personeel en ICT: Peter De Leeuw
Afdelingshoofd Afvalbeheer: Bart Descamps


 Download het organigram met een overzicht van alle diensten binnen Verko.

Raad van bestuur

De raad van bestuur van Verko vergadert in principe maandelijks en is samengesteld uit vertegenwoordigers van de aandeelhouders. Dit zijn de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Melle, Wetteren en Wichelen.

Download de nieuwsbrief met de recente besluiten van de raad van bestuur van Verko.

Voorzitter: Dirk Abbeloos
Eerste ondervoorzitter: Marie-Rose Locquet
Tweede ondervoorzitter: Lotte Peeters

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering van Verko is samengesteld uit de lasthebbers die door de verschillende aandeelhouders worden aangesteld. Dit zijn de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Melle, Wetteren, Wichelen en de intercommunales IDM en Ibogem.