Afval recycleren is goed, hergebruik van goederen nog beter, afval vermijden top

Afvalpreventie

Om het sorteren buitenshuis te promoten, kunnen organisatoren van non-profitevenementen na goedkeuring door de gemeente zogenaamde afvaleilanden bij Verko ontlenen. Deze opvallende, kleurrijke constructies stellen bezoekers van je evenement in staat om papier & karton, PMD, GFT, glas en restafval afzonderlijk in te zamelen in de juiste containers.

Als de gemeente de aanvraag voor de afvaleilanden goedkeurt, dan zal ze in principe de verwerkingskosten van het ingezamelde afval betalen. Bij een negatief advies is de transportvergoeding van 30 euro per eiland, 6 euro per restafvalcontainer en 6 euro per GFT-container ten laste van de organisator, eventueel vermeerderd met extra verwerkingskosten ten gevolge van slecht sorteergedrag.

Tijdig reserveren staat garant voor beschikbaarheid. Doe je aanvraag dus zodra de datum van het evenement gekend is.

Wat is een afvaleiland?

Een afvaleiland is een solide constructie die ruimte biedt aan drie minicontainers met elk een inhoud van 240 liter voor de selectieve inzameling van papier & karton, PMD, GFT, glas of restafval. De samenstelling (aantal containers per afvalfractie) gebeurt op basis van de behoeften van de organisator. Een afvaleiland moet de selectieve inzameling buitenshuis bevorderen. Verko gaat niet in op een aanvraag voor niet selectieve inzameling (enkel restafvalcontainers).

Keuze samenstelling:

  • RESTAFVAL: plastic wegwerpbekers, bordjes, gebruikte kartonnen bordjes en resten van snacks (verpakkingen)
  • PMD: plastic flessen en flacons, blikjes, brikjes en drankkartons
  • GFT: groenten- en fruitresten
  • GLAS: glazen drankflessen
  • PAPIER & KARTON: strooibriefjes en onbezoedelde verpakkingen/servetten

Waarvoor dienen deze afvaleilanden en wie kan er gebruik van maken?

Men kan enkel gebruik maken van afvaleilanden voor manifestaties die volledig openbaar zijn, geen private winst nastreven en waarbij de organisatoren een belangrijke inspanning doen om het afval te sorteren of te voorkomen. Bijvoorbeeld een gratis evenement of een activiteit waarvan de opbrengst gaat naar socio-culturele organisaties met een brede maatschappelijke doelstelling.

De afvaleilanden kunnen ook enkel ingezet worden in het werkingsgebied van Verko en de organisator moet de aanwezigheid van de afvaleilanden op zijn evenement ook promoten.

Op die manier kunnen zowel de organisator als de bezoekers van het evenement deelnemen aan sorteeractiviteiten buitenshuis. Meer recyclage vermijdt een dure en milieubelastende restafvalverwerking.

We bezorgen u graag voor uw drukwerk het logo van 'Hoog tijd voor minder afval'.

De afvaleilanden hebben een sensibiliserende functie. Vandaar dat Verko vooraf, op basis van de aard van het evenement en het beoogde publiek, zal oordelen of de activiteit slaagkansen heeft met betrekking tot het correct sorteren van afval.

Het is ten strengste verboden om de containers los te koppelen van de constructie.


Wat kost het om afvaleilanden te ontlenen?

Enkel de fracties REST en GFT zijn betalend (€ 6,00 per container van 240 L) - PMD, GLAS en Papier-karton zijn gratis. Er wordt eveneens een transportvergoeding (leveren en terughalen) aangerekend van € 30,00 per afvaleiland. Deze vergoeding dient vooraf op het gemeentehuis betaald te worden, pas daarna wordt de aanvraag definitief ingepland bij Verko.

Bij het ophalen van de afvaleilanden na afloop van de activiteit, zal een medewerker van Verko een evaluatie uitvoeren op basis van het toekennen van een score: 1 (helemaal niet gesorteerd) - 2 (onvoldoende gesorteerd) - 3 (prima gesorteerd).

Indien er niet of onvoldoende werd gesorteerd (evaluatiescore 1 en 2), is Verko genoodzaakt om de verwerking van het ingezamelde afval aan de organisator aan te rekenen op basis van de kostprijs voor de verwerking van restafval. Bij een negatieve evaluatie kan Verko de volgende aanvraag voor afvaleilanden weigeren. Bij diefstal van onderdelen of beschadiging aan de constructie, containers, infopanelen, sloten, zal Verko eveneens de kosten aanrekenen.


Hoeveel afvaleilanden ontlenen per evenement?

Verko kan maximum 10 afvaleilanden per evenement ter beschikking stellen. We rekenen op 1 afvaleiland per 200 deelnemers.


Levering & ophaling

Onze eigen plaatsingsdienst brengt de dag voor het evenement of 's morgens (in geval van een avondactiviteit) de gevraagde afvalpunten naar de juiste locatie. Deze locatie moet goed bereikbaar zijn met een vrachtwagen. De levering gebeurt enkel op week- en werkdagen. Het afhalen is steeds voorzien op de eerstvolgende werkdag na het evenement.

Meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel 052 25 18 36