Goed sorteren om meer te recycleren

Recyclageparken

Onze recyclageparken zijn weer open:

  • woensdag en donderdag kan je vrij naar het park en is er geen reservering nodig.
  • maandag (Appels en 1 x maand Wetteren), dinsdag, vrijdag en zaterdag is reserveren noodzakelijk. Je kan kan online een afspraak maken via https://www.dds-verko.be/aanvraag-recyclageparken.

Het dragen van een mondmasker is verplicht.

In het reglement vind je per afvalsoort meer informatie over de maximale aanvoerhoeveelheden en het tarief.

De onderstaande tabel biedt een overzicht van de meest voorkomende afvalsoorten en hun tarieven.

ENKEL TOEGANGSGELD

voor de fracties die hieronder niet vermeld staan: tuinafval, houtafval, metaal, PMD, papier & karton, ... 2 euro

BETALEND AFVAL

Toegangsgeld blijft eveneens verschuldigd
Grofvuil < 0,5 m³ 2 euro
  0,5 tot 1 m³ 4 euro
Gewoon puin
Cellenbeton
los gestort 10 euro
  verpakt 5 verpakkingen gratis, 1 euro per bijkomende verpakking (max. 60 liter inhoud)
  grote stukken 2 euro per stuk
  los en verpakt 10 euro
Asbest (meer info) verpakkingen 2 euro per verpakking (20 verpakkingen gratis) 
  verbrijzeld 10 euro

ENKEL NIET-BETALEND AFVAL

Geen apart toegangsgeld vereist
Auto- en motorbanden 4 euro per band (max. 4 banden per gezin per jaar)
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten gratis
Batterijen gratis
Frituurvet en -olie gratis
Herbruikbare kringloopgoederen gratis
Asbesthoudende materialen jaarlijks eerste 20 verpakkingen gratis

Verboden fracties

graszoden, zuivere grond, keukenafval, huisvuil, slib en slijk, wegasfalt, gashouders (propaan, butaan …), springstoffen, medicijnen, radioactief afval, niet-gebonden asbest (asbestbevlokking, asbestkoord, leidingisolatie uit asbest, hele ladingen met stukken gebroken asbest), kadavers dieren en slachtafval, afvalstoffen voortvloeiend uit bedrijfsactiviteiten (uitzondering: oud papier & karton en elektro)