Niet alle tuinafval moet zomaar meegegeven worden met het GFT of gebracht worden naar het recyclagepark.
Wist je dat snoeiresten en grasmaaisel ook een meerwaarde hebben in je tuin?

Benieuwd naar de eerste resultaten?

Sluikstort blijft jammer genoeg een groot probleem. Vooral de glasbollen blijken een geliefkoosde plek om afval te dumpen.

Kan jij de afbraaktijd raden van zwerfvuil?

Onze composteerfabriek in Appels heeft de laatste maanden overuren gedraaid. Nog nooit hebben we zoveel GFT en ander groenafval gerecycleerd tot compost!