In 2020 moesten we 'in ons kot' blijven. Afhaalmaaltijden, online shoppen en eindelijk tijd om te tuinieren. Dat vertaalde zich in de afvalcijfers. Tijd om de klok weer terug te draaien? Ontdek er alles over in ons jaarverslag.

Onder invloed van de coronamaatregelen veranderde ons leven noodgedwongen in 2020. We konden niet naar kantoor, op restaurant of op vakantie. We consumeerden vooral in ‘ons kot’. En dat zorgde thuis voor meer afval. 

2020 is een jaar om snel te vergeten. We leefden in onze thuisbubbel in de schaduw van het coronavirus. Uit eten gaan of recreatief winkelen maakten plaats voor afhaalmenu’s en online shoppen. Dit zorgde voor meer afval thuis, zoals voedselresten en verpakkingsafval. Bovendien moesten de recyclageparken een tijdje verplicht sluiten om vervolgens opnieuw te openen op afspraak. Al die maatregelen resulteerden in een lichte stijging van het afval in de gele zak, maar vooral een sterke toename van PMD, GFT en papier en karton. De recyclageparken, daarentegen, kenden juist een daling van deze aangevoerde hoeveelheden.

Dalende trend doorbroken

“Vóór we corona kenden, hadden we gehoopt op een sterke daling van het vuil dat we inzamelen met de gele zak”, meldt Dirk Abbeloos, voorzitter van Verko. “De dalende trend was nochtans goed ingezet nadat vlees- en visresten sinds 2019 toegelaten waren bij het GFT en plastic verpakkingen bij het PMD. Maar het virus stak hier een stokje voor.” 

Groente-, fruit- en tuinafval of kortweg GFT en plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons of kortweg PMD zijn voorbeelden van selectief ingezameld afval bestemd voor recyclage. Peter De Leeuw, directeur van Verko, licht de cijfers toe: “In 2020 haalden we in onze regio gemiddeld 238,5 kilogram selectief ingezameld afval per inwoner op, GFT niet meegerekend. Dat is een stijging van maar liefst 7 kilo ten opzichte van 2019."

"Ook de hoeveelheid GFT per inwoner steeg sterk door de tijdelijke sluiting van de recyclageparken. Daardoor verschoof de aangevoerde hoeveelheid tuinafval op de recyclageparken naar de GFT-inzameling aan huis. Gemiddeld haalden we 93,5 kilogram GFT per inwoner op. Dat is een stijging van 8,6 kilogram per inwoner. Al dit GFT composteren we in onze eigen installatie.”

Doelstelling OVAM bereikt 

De totale inzamelresultaten van zowel PMD, GFT als restafval leiden tot een gemiddelde van bijna 492 kilogram huishoudelijk afval per inwoner. Dat is bijna 5 kilogram meer dan in 2019. Maar ook met dit cijfer behalen we nu al de doelstelling van OVAM, de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij, van maximum 502 kilogram per inwoner per jaar tegen 2022.

Meer afvalcijfers? Ontdek ze allemaal in ons jaarverslag 2020.