Omdat de recyclageparken tijdelijk gesloten zijn als coronamaatregel kunnen land- en tuinbouwers vanaf woensdag 1 april 2020 nog niet terecht in Appels voor de aanvoer van gebruikte landbouwfolies. De startdatum wordt opgeschort tot de overheid beslist over de opening van de recyclageparken.     

Wegens de coronamaatregelen blijven de recyclageparken tot nader order gesloten en dat heeft ook gevolgen voor de land- en tuinbouwers in onze regio. Ze kunnen met hun gebruikte landbouwfolies voorlopig niet terecht op het recyclagepark in Appels, het enige park in ons werkingsgebied dat de folies aanvaardt, omwille van de aanwezigheid van een weegbrug. Normaal zouden land- en tuinbouwers vanaf woensdag 1 april tot vrijdag 29 mei 2020 tegen weging en betaling gebruikte landbouwfolies naar het recyclagepark van Appels mogen brengen, maar de startdatum van de inzamelperiode wordt nu opgeschort tot wanneer de overheid beslist over de opening van de recyclageparken.   

Los van de coronacrisis besliste de raad van bestuur van Verko al eerder om zowel in het voorjaar als het najaar een inzamelperiode voor landbouwfolies te organiseren. De tweede inzamelperiode is, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen, voorzien van oktober tot en met november 2020.