Girlpower verzekerd op de ophaaldienst: 3 dames uit de raad van bestuur en de interne preventieadviseur engageren zich voor 1 dag als ophaler. Ook 2 directieleden lopen vandaag achter de vuilniswagen om afval in te zamelen. Met deze actie tonen ze tijdens deze Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter respect voor het beroep van afvalmedewerker.

Schoon beroep … in schaduw van geweld

Uit een rondvraag bij onze ophalers, chauffeurs en recyclageparkwachters blijkt dat ruim 20% dagelijks te maken krijgt met scheldpartijen en soms zelfs met fysiek geweld! Inwoners zijn soms boos vanwege geweigerd afval of ze beginnen opgejaagd te claxonneren achter de vuilniswagen "omdat het niet snel genoeg gaat". Dit maakt het beroep van afvalmedewerker soms een uitdaging. 

Bestuur en directie de baan op

Ter gelegenheid van de Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter zamelt waarnemend algemeen directeur Peter De Leeuw blauwe zakken in Melle in. Hij maakt tijdens de ronde zijn medewerkers er graag op attent om geweld steeds op het werk te rapporteren in het zogenaamde register van feiten door derden: “Hiermee wil Verko risico’s identificeren en evalueren om collectieve preventiemaatregelen voor te stellen.”

Afdelingshoofd afvalbeheer Bart Descamps haalde vorig jaar restafval op en zamelt nu papier en karton in: “Ik ondervind dat deze ronde trager verloopt, omdat je per adres meer afval inzamelt. Opvallend is overal de grote hoeveelheid karton. Bij het tillen van grote dozen is voorzichtigheid geboden, want goed gevuld met oude kranten en tijdschriften dikt het gewicht snel aan.” Speciaal om de impact van ballast aan den lijve te ondervinden, is de interne preventieadviseur Annelies Van de Velde vandaag ook op pad.

Ondervoorzitter Roos Locquet en bestuurslid Els Lambrecht engageren zich voor de ophaling van restafval: “Via dit initiatief staan we dichter bij onze ophalers. Door als raad van bestuur deel te nemen aan deze dag willen we duidelijk aangeven dat de afstand tussen bestuur en werknemers nooit te groot mag zijn.”

Bestuurslid Nele Cleemput haalt PMD in Baasrode op: “Het is zwaar werk, maar tegelijk een mooie job, want je houdt de buurt proper. Gelukkig is de dankbaarheid van de mensen groter dan het aantallen gevallen van fysiek of verbaal geweld.”