Op 29 augustus en 5 september 2019 bezochten raadsleden van de gemeenten die aangesloten zijn bij DDS-Verko onze bedrijfssite in Appels.

Tijdens een uitgebreide rondleiding toonden we hen wat er gebeurt met het ingezamelde afval. Op die manier maakten ze kennis met de moderne verwerkingstechnieken die de voorbije 50 jaar ontstonden. Het bleef niet alleen bij een kijk op afvalverwerking, want de gemeenteraadsleden namen ook het initiatief om suggesties te doen op het vlak van afvalpreventie. Het werd een leerrijke rondleiding waarbij heel wat ideeën werden uitgewisseld. Dit paste perfect in het programma van de dag, want het bedrijfsbezoek kaderde in een bespreking over de toekomst van Verko.

Download Visienota Verko die de basis vormt voor de opmaak van het nieuwe beleidsplan voor de komende 6 jaar van Verko.