Sinds de invoering van de nieuwe blauwe zak in april 2019 kan je meer plastic verpakkingen weren uit het restafval en deze sorteren bij het PMD. Dat is goed voor het milieu en de portemonnee, want voor de prijs van slechts één restafvalzak haal je 14 PMD-zakken in huis.

De uitbreiding van de PMD-definitie laat toe om plastic verpakkingen die voorheen bij het restafval terecht kwamen nu in de blauwe zak te deponeren. Op die manier kunnen we meer recycleren.
Vandaag recycleren we in België al 39 procent van de huishoudelijke verpakkingsplastics. Tegen 2025 moet dat volgens de Europese richtlijn 55 procent zijn, maar ons land is ambitieus en legt de lat op 64 procent. Jij kan hiermee voor zorgen door (kassa)zakjes, plastic verpakkingen die flessen drank samen houden, botervlootjes en yoghurtpotjes bij het PMD te sorteren. Verpakkingen die bij het restafval belanden, gaan naar de verbrandingsinstallatie. Dan is er van recyclage helaas geen sprake meer.

Wie de nieuwe PMD-sorteerregels correct toepast, merkt dat je minder restafvalzakken nodig hebt en dat is ook een goede zaak voor de portemonnee. Eén restafvalzak kost 1,75 euro (17,5 euro per rol van 10 zakken). Voor dit zelfde bedrag kan je 14 PMD-zakken aanschaffen, want een PMD-zak kost 12 cent (2,40 euro per rol van 20 zakken). Het bedrag dat jij betaalt voor de zakken gebruikt de gemeente om het afvalverwerkingsproces te financieren. De verpakkingsindustrie financiert via Fost Plus de PMD-zak, vandaar het grote prijsverschil tussen de blauwe en de gele zak.

Belangrijke tip: door correct te sorteren, lever je dus een flinke bijdrage aan het milieu en bespaar je bovendien heel wat geld.