Na Laarne, Melle, Wetteren en Wichelen keuren ook de gemeenten Berlare en Hamme de inzet van mobiele camera’s door Verko goed. Op die manier kan de intercommunale in de twee bijkomende gemeenten camera’s gebruiken om sluikstorters op glasbolsites te vatten.  

Verko beschikt over tien mobiele camera’s die gelijktijdig in het werkingsgebied kunnen worden ingezet. Vier gemeenten gaven al hun toestemming om deze uitrusting op hun grondgebied  te gebruiken en de voorbije week volgde ook het akkoord van Berlare en Hamme. De camera’s dienen om locaties te observeren die vaak worden geteisterd door sluikstort of zwerfvuil, zoals de glasbolsites.

Voor het bekijken van de opgenomen beelden heeft Verko een eigen vaststeller in dienst die in geval van sluikstort de beelden met identificatiegegevens doorgeeft aan de politie voor verdere opvolging. Dirk Abbeloos, voorzitter van Verko: “Met deze dienstverlening ondersteunen we onze gemeenten verder in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort. We ergeren ons allemaal aan achtergelaten afval in het straatbeeld. Door goed te sensibiliseren hebben we in het verleden al positieve resultaten bereikt, maar met handhaving kunnen we nog een stukje verder gaan.”