Dagelijks op pad om het afval netjes op te halen

Huis-aan-huisinzameling

Verko zamelt aan huis heel wat verschillende afvalsoorten in. Huisvuil en grofvuil gaan naar een professionele verbrandingsinstallatie met energierecuperatie. Het andere afval is bestemd voor recyclage.

Klik op een van onderstaande fracties voor meer informatie:

Textiel

Verko zamelt aan huis geen textiel in, maar biedt je wel de kans om afgedankte kledij te deponeren in een straatcontainer bij jou in de buurt, of om draagbare kledij binnen te brengen in de kringloopwinkel of te deponeren in de container van de herbruikbare goederen op het recyclagepark.