Aan de Bevrijdingslaan in Appels start Verko wellicht in het najaar van 2019 met grote bouwwerken om de huidige composteerfabriek om te vormen tot een moderne installatie met een jaarlijkse verwerkingscapaciteit van 37.000 ton GFT. Om de toekomst van deze bedrijfstak te blijven verzekeren, sluit Verko met de Wase buurintercommunales Ibogem (Beveren), IDM (Lokeren) en MIWA (Sint-Niklaas) overeenkomsten om hun ingezamelde hoeveelheden GFT en snoeihout de komende 20 jaar te verwerken.   

Al bijna 40 jaar verwerkt Verko groente-, fruit- en tuinafval (GFT) tot compost die zich via nationale en Europese kwaliteitslabels onderscheidt van andere soorten compost. De huidige composteerfabriek die met unit I in 1996 en met unit II in 1998 werd gebouwd, is niet alleen boekhoudkundig afgeschreven, maar ook technisch aan vernieuwing toe. Modernisering is nodig om de installaties voor de volgende 20 jaar opnieuw bedrijfsklaar te maken, een complex en duur project waarin Verko met een geraamd bedrag van 18 miljoen euro fors investeert in de toekomst van het bedrijf.

Overeenkomst met Wase intercommunales
“Iedereen begrijpt dat we zeker moeten zijn van een constante aanvoer van GFT, anders is de investering niet rendabel”, licht Verko-voorzitter Dirk Abbeloos toe. “Alleen zijn we misschien te licht. Daarom zijn we verheugd dat intercommunales Ibogem, IDM en MIWA vertrouwen hebben in onze knowhow en opnieuw voor ons als partner kiezen voor de verwerking van hun GFT en snoeihout. Het is op basis van die contracten en onze eigen doelstellingen dat we de jaarlijkse capaciteit voor de nieuwe composteerinstallatie hebben vastgelegd op 37.000 ton GFT, groenafval en bermmaaisel en 7.500 ton snoeihout. Alle technische voorzieningen die nodig zijn om de fabriek te moderniseren, zijn geënt op dat vermogen. ”      
 
Rijden op eigen geproduceerd biogas
Ter voorbereiding van het project voerde Verko met verschillende kandidaten een uitgebreide concurrentiedialoog om de mogelijkheden voor de vernieuwing van de composteerfabriek in kaart te brengen. Op basis van die resultaten kiest Verko voor een installatie met voorvergisting en de optie om het geproduceerde biogas om te zetten in elektrische stroom. Voor de realisatie van het project ontvangt Verko van de OVAM een subsidie van 1.500.000 euro. De productie van het biogas biedt op termijn ook mogelijkheden om de voertuigen van de intercommunale op het eigen geproduceerde gas te laten rijden.

 
Bart Descamps, afdelingshoofd afvalbeheer van Verko verklaart: “Ons wagenpark telt momenteel al zes huisvuilwagens, een kraanwagen en twee lichte bestelwagens die rijden op samengeperst aardgas ofwel CNG. In 2019 komen daar nog eens vijf grote huisvuilwagens en één kleiner model bij. We zijn trots dat Verko een bijdrage levert aan gezondere lucht, maar het verhaal is nog niet ten einde. Het biogas dat we in de nieuwe composteerfabriek zullen produceren, kunnen we in de toekomst opwerken tot biomethaan dat de basis vormt voor gecomprimeerd biogas, afgekort CBG. We zouden het huidige CNG-vulstation kunnen omschakelen naar een CBG-station dat werkt op hernieuwbaar biogas. Op die manier kunnen we ook het verbruik van fossiele brandstoffen en aardgas nog meer reduceren. Zo kunnen we onze aangesloten gemeenten ondersteunen bij het behalen van de klimaatdoelstellingen.”       

Nieuwe composteerfabriek in 2020
Rekening houdend met de duurtijd van de gunningsprocedure hoopt Verko in de herfst van 2019 te kunnen starten met de werkzaamheden, zodat de nieuwe installaties operationeel zijn eind 2020.