Tijdens de Algemene Vergadering blikt Verko terug op de activiteiten van het voorbije jaar en geeft de directie toelichting bij het financieel resultaat. De Algemene Vergadering keurde op dinsdag 12 juni 2018 de jaarverslagen goed.

Het jaarverslag besteedt in woord en beeld aandacht aan de dienstverlening die Verko aan de aangesloten gemeenten en hun inwoners biedt via sensibilisering en afvalpreventie, het kringloopcentrum, de afvalinzameling aan huis en de recyclageparken, de overslagstations, de composteerfabriek en een duurzaam energiebeleid.