Op dinsdag 11 juni 2019 keurde de Algemene Vergadering van DDS het jaarverslag goed. Voor de laatste keer blikte de intercommunale terug op haar inzet voor recreatie en toerisme in de regio, want eind 2018 kwam Nieuwdonk in handen van de provincie Oost-Vlaanderen. Via de andere afdelingen blijft DDS er in slagen om welvaart in de streek te creëren en dat uit zich in de toenemende tewerkstelling, goedkeuring van overname van bedrijfspanden en investeringen in een betaalbaar woonaanbod.

Opportuniteiten voor werknemers en ondernemers
Zowel de twee regionale bedrijventerreinen (Vantegem Wetteren en Hoogveld J Dendermonde) als de twee lokale bedrijventerreinen (D’Helst Lebbeke en Koedreef Wetteren) die tot de laatste realisaties van DDS behoren, zijn volledig uitverkocht en bieden anno 2018 ruimte aan 75 ondernemingen die samen 1.805 werknemers tewerkstellen. De voorbije tien jaar zijn er dus meer dan 25 bedrijven en bijna 1.000 arbeidsplaatsen bijgekomen in de regio Dendermonde-Wetteren. “Vooral de lokale bedrijven zijn cruciaal voor welvaart en economische groei in de regio”, benadrukt de voorzitter van DDS, Kenneth Taylor: “Lokale bedrijven zijn ondernemingen met een ruimtebehoefte van minder dan 5.000 vierkante meter. In Wichelen zal DDS de uitbreidingszone van het lokaal bedrijventerrein Meerbos ontwikkelen, waarvoor al heel wat bedrijven hun interesse betoonden.”

Ondernemingen groeien vaak door een toename van de activiteiten en hebben daarom nood aan extra ruimte. In 2018 keurde de raad van bestuur van DDS acht aanvragen goed voor de doorverkoop van een pand op één van haar bedrijventerreinen aan een andere onderneming. Op het regionaal bedrijventerrein Vantegem in Wetteren kocht de intercommunale het bedrijfsgebouw uit het faillissement van Belgo Metal nv. DDS verhuurt het aan drie ondernemingen. Kenneth Taylor: “Op die manier kan de intercommunale ook in Wetteren een oplossing bieden voor de toenemende vraag naar ruimte om te ondernemen.”

Einde project Hekkerstraat Wetteren
In 2018 breidde DDS het huuraanbod uit met 9 gloednieuwe appartementen onder de daken van residenties Erica en Fresia in de Hekkerstraat en Kapellestraat in Wetteren. Dit project vormt het sluitstuk van een reeks van 9 bouwprojecten binnen het inbreidingsgebied Weyendaele.
Het huuraanbod van DDS telt 229 wooneenheden en 6 handelspanden.

Topseizoen Nieuwdonk
Met meer dan 76.000 betalende bezoekers was de zomer van 2018 een topseizoen voor recreatiedomein Nieuwdonk in Berlare. Ten gevolge van de verplichte uittreding van de provincie Oost-Vlaanderen uit het kapitaal van de intercommunale kwamen beide partijen tot het akkoord om de waarde van de provinciale aandelen in de intercommunale om te zetten in de overdracht van het domein Nieuwdonk en zo is de provincie Oost-Vlaanderen sinds 2019 de nieuwe eigenaar van het domein.