Onze projecten in woord en beeld

Publicaties

Op 8 mei 2014 keurde de Algemene Vergadering van intercommunale DDS het beleidsplan voor de periode 2014-2018 goed. Het ondernemingsplan steunt op 7 pijlers en bevat een hele reeks concrete projecten waarmee de intercommunale de komende jaren een verdere groei van de welvaart in de regio Dendermonde-Wetteren wil realiseren.

Download het beleidsplan 2014-2018: Pijlers van een sterke intercommunale als garantie voor een duurzame en gezonde regio.