Beleid DDS steunt op garanties voor een welvarende en duurzame regio

Over DDS

Directie

De directie van intercommunale DDS is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van de organisatie.

Waarnemend algemeen directeur en Afdelingshoofd Financiën, Personeel en ICT Peter De Leeuw
Afdelingshoofd Streekontwikkeling Gunther Van den Broeck


Download het organigram met een overzicht van alle diensten binnen DDS.

Raad van bestuur

De raad van bestuur van intercommunale DDS vergadert in principe maandelijks en is samengesteld uit vertegenwoordigers van de aandeelhouders. Dit zijn de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele, de Provincie Oost-Vlaanderen en intercommunale Verko.

Download de nieuwsbrief met de recente besluiten van de raad van bestuur van DDS.

Voorzitter Kenneth Taylor
Eerste ondervoorzitter Hans Knop
Tweede ondervoorzitter André Raemdonck

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering van intercommunale DDS is samengesteld uit de lasthebbers die door de verschillende aandeelhouders worden aangesteld. Dit zijn de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele, en intercommunale Verko.