Durf jij de uitdaging aan?

DDS wil een een platform bieden voor de uitdagingen van morgen: duurzame economische en ruimtelijke ontwikkeling, het klimaat- en energievraagstuk, mobiliteit en betaalbaar wonen.
Hiervoor zijn we op zoek naar nieuwe collega's:

Facility Manager

Als Facility Manager sta je in voor het beheer van het patrimonium van DDS.
Samen met je team zorg je voor het algemeen en (preventief) technisch onderhoud van de gebouwen.
Je werkt mee aan een toekomstvisie om de bedrijfsgebouwen en huurappartementen duurzaam te renoveren of te herontwikkelen.
Je zet de strategische plannen om in concrete acties. 

>> Meer info

Juridisch Adviseur Patrimonium

Als Juridisch adviseur patrimonium help je DDS om haar dienstverlening verder te ontwikkelen en te professionaliseren.
Je ondersteunt de Facility Manager op administratief en operationeel vlak en geeft juridisch advies over het vastgoed in eigen beheer. 

>> Meer info

Expert Ruimtelijke Ordening

Om de gemeenten te ontzorgen en onze dienstverlening verder uit te bouwen en naar een hoger niveau te brengen is DDS op zoek naar een Expert ruimtelijke ordening.
In deze functie werk je in samenwerking met een multidisciplinair team van DDS en de lokale besturen stedenbouwkundige en innovatieve projecten uit.
Je realiseert dit in eigen beheer of in je rol als regisseur.

>> Meer info

Deskundige Handhaving Ruimtelijke Ordening

Handhaving ruimtelijke ordening heeft als belangrijkste doel de goede ruimtelijke ordening te bewaren, de leefkwaliteit te verbeteren en misdrijven en inbreuken in de toekomst te vermijden.
Als Expert Handhaving Ruimtelijke Ordening help je de dienstverlening van DDS verder uit te bouwen en neem je een trekkersrol op in het uitwerken van een gemeentelijk omgevingshandhavingsplan.
Je zorgt er op een onderbouwde en genuanceerde manier voor dat de stedenbouwkundige regels worden nageleefd.

>> Meer info

Bouwcoördinator

Als bouwcoördinator kom je terecht in een nieuw team dienstverlening.
Je volgt de stedenbouwkundige concepten op en je staat in voor de coördinatie waarbij je nauwgezet de wetgeving rond overheidsopdrachten behartigt en initiatieven neemt bij het uitschrijven van projectgerelateerde subsidiedossiers.

>> Meer info

Deskundige Ruimtelijke Planner

Als ruimtelijk planner kom je terecht in een nieuw team dienstverlening.
Je werkt mee aan verschillende stedenbouwkundige studies voor lokale besturen: ruimtelijke uitvoeringsplannen, projecten van stads- en dorpskern vernieuwing, mobiliteitsplannen en onderwerpend onderzoek.

>> Meer info