Op woensdag 2 september 2020 keurde de Algemene Vergadering van DDS het jaarverslag van 2019 goed. Via diverse projecten blijft de intercommunale zich actief inzetten voor de socio-economische ontwikkeling van de regio Dendermonde-Wetteren. En dat blijkt ook uit de cijfers: de laatste 10 jaar steeg het aantal arbeidsplaatsen op de 4 meest recent ontwikkelde bedrijventerreinen van DDS met 81%.

Lokale werkgelegenheid

Reeds 50 jaar stimuleert intercommunale DDS de economische ontwikkeling in de regio Wetteren-Dendermonde. Dit doet ze onder meer door het ontwikkelen en bouwrijp maken van diverse bedrijventerreinen. En met succes. Op de 4 laatst ontwikkelde terreinen steeg tussen 2010 en 2019 het aantal arbeidsplaatsen van 1.026 naar 1.852, wat een stijging betekent van 81%. Waarnemend voorzitter van DDS, Hans Knop, licht toe. “Bedrijven zijn van primordiaal belang voor de economische groei in de streek. Met DDS hebben we ervoor gezorgd dat heel wat mensen in eigen regio aan de slag kunnen.”

Betaalbaar wonen

Naast economische streekontwikkeling is ook betaalbaar wonen één van de belangrijke pijlers van de intercommunale. Met het aanbieden van betaalbare woonmogelijkheden wil DDS de uitwijking van jonge gezinnen uit de regio voorkomen. Dit doet ze concreet door het beschikbaar stellen van bouwgronden tegen de best mogelijke prijs en het bouwen van panden voor verhuur. Ondertussen verhuurt DDS 229 appartementen en woningen. Dit huurpatrimonium wordt verder uitgebreid met 7 woningen in het Begijnhof in Dendermonde die de intercommunale in erfpacht heeft en zal renoveren tot betaalbare huurwoningen. In 2019 werd alvast gestart met de aanleg van de toezicht- en septische putten en de plaatsing van de tellers en nutsleidingen. Ook de nieuwbouw met handelsruimte en 2 appartementen die DDS zal realiseren op de site van het oude gemeentehuis van Serskamp past in dit kader.

Een nieuw verhaal voor DDS

Uitdagingen en noden veranderen, en dat vertaalt zich ook in een vernieuwde werking van de intercommunale. In de loop van 2019 heeft DDS samen met haar gemeenten een kompasnota en ambitieus beleidsplan opgesteld, gericht op de uitdagingen van morgen. Hans Knop: “Duurzame economische en ruimtelijke ontwikkeling, het klimaat- en energievraagstuk, mobiliteit, betaalbaar wonen ... Het zijn maar enkele van de omvangrijke uitdagingen waarvoor onze gemeentebesturen staan. DDS wil zich ontwikkelen tot een veelzijdige en betrouwbare partner die hen helpt om die met succes aan te gaan. De komende maanden bouwen we dan ook aan een nieuw DDS en stellen een deskundig team samen ten dienste van onze partnergemeenten.”

U kan het volledige jaarverslag hier digitaal raadplegen.