Naar aanleiding van de beslissing van de Vlaamse Regering omtrent de verplichte uittreding van provincies uit intercommunales, zijn de Provincie Oost-Vlaanderen en intercommunale DDS samen tot een akkoord gekomen. De waarde van de Provinciale aandelen in de intercommunale DDS wordt omgezet in de overdracht van park- en recreatiedomein Nieuwdonk in Berlare en dus wordt Provincie Oost-Vlaanderen vanaf 2019 de nieuwe eigenaar van Nieuwdonk.

Vanaf 1 januari 2019 zal Provincie Oost-Vlaanderen instaan voor de uitbating en het bestuur van recreatiedomein Nieuwdonk in Berlare. Dat is het resultaat van besprekingen tussen de Provincie en intercommunale DDS, die momenteel beheerder is van het domein, naar aanleiding van de verplichte uittreding van de Provincie uit het kapitaal van DDS.


De Vlaamse wetgeving voorziet namelijk dat Provincies uiterlijk op 31 december 2018 dienen uit te treden uit de intercommunales waarvan ze aandeelhouder zijn. Dit heeft ook implicaties op de werking van intercommunale DDS, omdat Provincie Oost-Vlaanderen als sinds de oprichting van DDS in 1970 aandeelhouder is van de intercommunale en bij de uittreding dus een correcte vergoeding voor de waarde van haar aandelen dient te ontvangen. Beide partijen kozen doelbewust voor constructieve onderhandelingen over de waardebepaling om tot een oplossing te komen in plaats van een lange juridische procedure. Die besprekingen leidden finaal tot de overdracht van park- en recreatiedomein Nieuwdonk in Berlare. 

 
Via de uitbating van Nieuwdonk in Berlare draagt DDS al sinds 1989 haar steentje bij tot de toeristische en recreatieve ontwikkeling van de regio. De rol van de intercommunale beperkt zich in eerste instantie tot investeringen en het onderhoud van het prachtige domein. Communicatie, beleidsvoorbereiding en uitwerken van arrangementen behoren tot het takenpakket van andere organisaties, zoals Toerisme Oost-Vlaanderen.


“Vandaar dat het geen onlogische keuze was om het domein Nieuwdonk bij de onderhandelingen op tafel te leggen in ruil voor de Provinciale aandelen”, licht voorzitter van DDS, Kenneth Taylor toe. “Op die manier zal Nieuwdonk samen met de andere recreatiedomeinen in de regio worden gelijkgeschakeld tot een Provinciaal domein en heeft de overdracht dus een maatschappelijke meerwaarde. Ondanks het feit dat DDS Nieuwdonk altijd perfect heeft beheerd zonder belastinggeld, kan de Provincie met haar knowhow, ruimere financiële mogelijkheden en synergievoordelen de uitbating op een nog hoger niveau brengen.”  

Eerste gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen Alexander Vercamer: "Met de overname treffen we een faire regeling, die past in de principes die de Provincie hanteert bij de uittredingen uit intercommunales. We zien dit als een opportuniteit die kadert in het grondgebonden beleid van de Provincie en we versterken hiermee ook de regionale spreiding van de Provinciale recreatiedomeinen." 

De overdracht van Nieuwdonk impliceert ook de overname van bijhorende overeenkomsten betreffende personeel, de concessie van de cafetaria en jachtafspraken. Beide partijen bevestigen dat er dus niets wijzigt voor de medewerkers en gebruikers van het domein. Personeelsleden die momenteel te werk zijn gesteld op het domein, zullen ook na 2018 aan het werk blijven en zich blijven inzetten voor de bezoekers van Nieuwdonk.