Bedrijven

Wenst u te investeren in industriegrond of een bedrijfsgebouw op een bedrijventerrein van intercommunale DDS? In beide gevallen dient uw onderneming aan een aantal voorwaarden te voldoen. We informeren u graag over de te volgen procedures.

Klik op een item hieronder voor meer info:

Aankoop bedrijfsgrond

Wenst u te investeren in industriegrond op een bedrijventerrein van intercommunale DDS?
Aan de hand van verschillende stappen informeren we u graag over hoe uw belangstelling kan uitmonden in de effectieve aankoop van een perceel.

STAP 1

Bij belangstelling voor industriegrond van DDS contacteert de kandidaat-koper onze intercommunale via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel 052 25 18 38. Het is raadzaam om vooraf het contactformulier voor bedrijfsleiders in te vullen.

STAP 2

Tijdens een eerste verkennend gesprek bespreken DDS en de kandidaat-koper de volgende onderwerpen:

  • Criteria aankoop onroerend goed (zie ook stap 3)
  • Toelichting compromis
  • Voorlopige schets van het gewenste perceel met mogelijkheid tot reservatie
  • Voorbereiding dossier: invullen formulier vestigingsaanvraag en indienen van statuten, alsook de 3 meest recente jaarrekeningen

STAP 3

De raad van bestuur bespreekt het dossier en neemt een beslissing tijdens de maandelijkse samenkomst. Een medewerker van DDS brengt de kandidaat-koper op de hoogte van het genomen besluit de dag volgend op de raad van bestuur.

De beslissing is gebaseerd op de gebruikelijke criteria betreffende de aankoop van onroerend goed:

  • De activiteit die de vennootschap zal uitoefenen moet in overeenstemming zijn met de bestemming van het bedrijventerrein (dit wil zeggen: industriële, logistieke of in bepaalde gevallen ambachtelijke activiteiten. Wat zeker niet kan, is detailhandel, vrije beroepen, vastgoedmakelaars, projectontwikkeling of doorverhuren, horeca, ...)
  • Tewerkstelling van één werknemer per 500 m² perceeloppervlakte
  • Gezonde financiële structuur (o.a. een solvabiliteit waarbij het vreemd vermogen niet meer bedraagt dan twee keer het eigen vermogen)
  • De kandidaat-koper kan uitzonderlijk een vastgoedvennootschap in het project betrekken, indien men de band tussen de vastgoedvennootschap en de exploitatievennootschap voldoende kan aantonen (bijvoorbeeld via wederzijds aandeelhouderschap). Beide vennootschappen moeten samen in de akte verschijnen en zich sterk maken voor de naleving van de voorwaarden van DDS.

STAP 4

Bij een positieve beslissing ontvangt de kandidaat-koper een uitnodiging voor de ondertekening van het compromis en de betaling van een voorschot van 10% op de aankoopprijs van het onroerend goed.

STAP 5

Maximum 4 maanden na het tekenen van het compromis ontvangt de koper een uitnodiging voor de ondertekening van de akte en de betaling van het resterende bedrag van de aankoopprijs.

STAP 6

De koper kan nu overgaan tot de uitvoering van de praktische zaken: de oprichting van het nieuwe bedrijfsgebouw dient te starten binnen de 18 maanden na ondertekening van de akte. De oprichting en afwerking van het bedrijfsgebouw mag niet langer dan 30 maanden duren, te rekenen vanaf de datum van de notariële akte.

Downloads